دانلود تصاویر
baixar
پوستر
baixar
پیش زمینه
Lady Bird 2017

Lady Bird 2017

عنوان اصلی :

ساخت کشور
کارگردان :


نوجوانی مستقل که می‌خواهد به شیوه‌ی دلخواه خود زندگی کند، از زادگاه خود می‌رود تا از مادر سختگیر و پدرش که به تازگی بیکار شده، دور شود…


بازدید 248

اگر اکانت دارید ورود شوید در غیر این صورت عضویت شوید

برای نمایش لینک باید اکانت خود را ارتقاع دهید ارتقاع اکانت

دیگر آثار این کارگردان